Szirka a 2. félév végén

2017-06-18 | Szirkablog

Bizonyítványokat nem szoktam megosztani, valószínűleg nem is fogok rászokni. De arról kezdettől fogva rendszeresen beszámolok, hogy hagyományos szempontokból hol tart Szirka. Hát itt egy harmadik osztály végi “mit tud most.”

 

 

Matematika

 

Egyre gyakorlottabban végez összeadásokat, kivonásokat, pótlásokat, szöveges feladatokat 20-as számkörben. Egyre több összeadást tud segédeszköz nélkül elvégezni, de a műveletek többségéhez az ujjait használja. Segítséggel végez műveleteket 100-as számkörben. Alkalmanként három jegyű számok kiolvasását és összehasonlítását gyakorolta. A szorzás fogalmát érti, 5-ig összeadással elvégzi. Néhány duplázás automatizálódott. Jártasságot szerzett a törtek felismerésében, összehasonlításában, összeadásában. Gyakorolta a pénz kezelését, megismerte az adósság fogalmát. Felismeri a derék-, hegyes és tompa szögeket, segítséggel megbecsüli a nagyságukat. Összetett síkbeli alakzatok tükrözött és elforgatott formáját felismeri.

 

Tovább gyakorolta az óra leolvasását és az alapvető matematikai és geometriai fogalmakat (számszomszédok, páros, páratlan, oszthatóság, sor, oszlop, síkidomok nevei, tükrözés, forgatás stb.). Különösen sokat gyakorolt az Oddrobo King of Math Junior játékkal, amelyből 65 fejezetet oldott meg (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, geometria, relációk, sorozatok, mérés, törtek).

 

 

 

 

 

Nyelvtan és irodalom

 

Olvasás

 

Élvezettel olvas, egyre hosszabb, bonyolultabb szövegeket és egyre többet is. Hangos olvasása többé-kevésbé folyamatos, időnként egy-egy bonyolultabb, a szövegkörnyezetből kevésbé kikövetkeztethető szónál lelassul. A hibáit már általában önállóan javítja. Néma olvasásnál a nehéz szavakon néha átsiklik, inkább a történet egészének megértésére törekszik. Tartalmi kérdésekre néma és hangos olvasásnál is jól válaszol, az olvasottak tartalmát saját szavaival elmeséli.

 

A 2. félévben 58 hosszabb-rövidebb, többnyire kezdő olvasóknak való könyvet olvasott el, ez kétszerese az első félévben olvasott könyveknek. Ez annak is köszönhető, hogy korábban több könyvbe beleolvasgatott, amiket nem fejezett be, most pedig jobban felméri, hogy mely könyvekbe érdemes belekezdenie, és azokat be is fejezi.

 

Szókincse gazdag, nyelvhasználata kreatív. Saját meséket talál ki.

 

Írás

 

Minden kis- és nagybetűt helyesen formál, a betűket a vonalközbe kevés hibával helyezi el. Nyomtatott szövegről jól másol. Önálló írásában és diktálásnál a korábbinál kevesebb segítséget igényel, a hang-betű megfeleltetések sokat fejlődtek, különösen feltűnő a s-sz megkülönböztetés fejlődése, ami összefügg azzal, hogy a két hang képzése nagy hangsúlyt kapott a logopédiai foglalkozásokon. Ritkábban használja segédeszközként a kinyomtatott képes ábécét, kisbetűknél már inkább csak megerősítésre, de a nagybetűket néha még átírja, mielőtt a füzetébe is lemásolná.

Változó rendszerességgel és segítséggel, de büszkén írja a naplóját.

 

 

Nyelvtan és helyesírás

 

A rövid-hosszú magánhangzók és mássalhangzók, j-ly, földrajzi nevek, mondatok helyesírását gyakorolta. Rokon értelmű és ellentétes értelmű melléknevekkel és igékkel is foglalkoztunk. Gyakorolta az ábécé rendbe sorolást, és olyan alapfogalmakat, mint magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű, kétjegyű, rokon és ellentétes értelmű stb. valamint megismerkedett a mondatrészek kérdőszavaival.

 

 

Természettudomány

 

Természettudományos ismeretei szerteágazóak, érdeklődése a természet iránt töretlen. A gyakran látott növény- és állatfajokat felismeri, törekszik az újak megismerésére. Szervezett ásványtúrán vett részt, ahol baritot gyűjtött. Széncinkék költését testközelből figyelte meg ablakpárkányra helyezett odú segítségével. A madármegfigyeléseket a madarak folyamatos itatása, a tavasz beköszöntéig etetésük segíti. Rendszeresen találkozik kisebb háziállatokkal és lovakkal, ezekkel szeretettel, figyelmesen bánik. Különösen kedveli a macskákat.

 

A félévben az emlősök evolúciójával, táplálkozásával, szaporodásával, élőhelyeivel, társas életével, egyes fajok szokásaival kapcsolatban szerzett új ismereteket, ezt összekötötte a kontinensek, óceánok nevével és elhelyezkedésével. Ismerkedett Magyarország domborzatával, tájegységeivel és részt vett egy lakóhely-könyv összeállításában, amelyben a lakástól a galaxisig terjedő léptékben határoztuk meg, hol lakunk. Ellátogattott a Természettudományi múzeumba, ahol a dinoszauruszok érdekelték leginkább.

 

Lapok a “Hol lakunk” könyvből (az eredetiben a pontos adatok és a közbe eső léptékek – bolygó, földrész, város, ház – is szerepeltek).

 

 

Társadalomismeret

 

Segítséggel saját könyvecskét készített Kínáról, amelyben néhány alapvető tudnivalón, térképen kívül helyet kaptak kínai nevezetességek, találmányok, írásjelek, tanmesék és szokások. A projektben miniatűr agyaghadsereget, lampionokat, panda könyvjelzőt, újévi “piros borítékot” készített és megünnepeltük a kínai újév kezdetét.

 

 

Más népek kultúrájának tanulmányozását meséken és zenéken keresztül folytattuk. Kínai, japán, ír, arab, német, indián, indiai, cigány, afrikai, kolumbiai, lappföldi, magyar zenéket és meséket  hallgatott. Zalán Tibor: “A rettentő görög vitéz” c. könyve a görög mitológiába vezetett be. Az országok zászlóit dominó és kártyajátékkal gyakoroltuk.

 

A félév végén elkezdtük nézni az “Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer… az ember” című sorozatot, ennek kapcsán az őskorról beszélgettünk.

 

 

A félév témáiból saját választása alapján az első kínai császárról és a kínai találmányokról tartott előadást év végén.

 

 

Angol nyelv
 

Szókincse bővült, (pl. színek, számok, állatok, közlekedési eszközök, gyümölcsök, formák, cselekvések). Nagy érdeklődéssel tanulja a szavakat, kifejezéseket, gyakran kérdezi a tárgyak, állatok angol nevét.

 

 

Egészség/Sport

 

Ügyesen, kitartóan és szívesen rollerezik: amikor az időjárás engedi, heti átlag 6-8 km-eket tesz meg. Hetente jár terápiás lovaglásra és úszni. Most már a mély vízben is biztonságosan mozog, állóképessége is sokat fejlődött. Mind a négy úszásnemet elsajátította, legügyesebben háton úszik. Kerékpárral rövidebb egyenes szakaszokat önállóan megtesz. Az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatban gyakorlati és elméleti ismeretei is folyamatosan gyarapodnak.

 

 

 

Művészet
 

Mindennap rajzol, általában sok szereplős, mozgalmas képeket készít. Visszatérő motívumai a tábor, játszótér, kirándulás, város, és az emeletes ház, amelybe be lehet látni. Gyakran egész történetek kapcsolódnak a rajzokhoz. Általában színes ceruzát vagy grafitot használ. Néha fest, egy festménye a helyi könyvtár illusztrációs pályázatán dícséretet kapott.

 

Térbeli alkotásokat legtöbbször gyurmából, Legóból, természetben talált tárgyakból készít, vasalható gyöngyből alkot képeket. Megtanult gumigyűrűkből karkötőt készíteni.

 

 

 

 

Zene

 

 

Béres János “Furulya iskola 1.” c. tankönyvéből tanul furulyázni. A félév végére a teljes oktáv lefogásáig eljutott, a mélyebb hangok még nem mindig pontosak. A fújástechnikát és a ritmustartást gyakorolja. Kottából játssza a megismert dalokat (Aki nem lép egyszerre, Éliás, Tóbiás, Tüzet viszek, Búj, búj itt megyek, Mély kútba tekinték, Aranyszálat szakajték, Borsót főztem, Fehér liliomszál, Kakukk, szól a liget) A dalokat szolmizáltuk és ritmizáltuk is. Megismerkedett a 2/4-es és 3/4-es ütemmel, a fél, negyed, nyolcad értékű hangokkal.

 

 

 

 

Bónusz: megtanult kis segítséggel palacsintát sütni.

 

Ezt a palacsintatortát 90%-ban Árminnal ketten készítették.

 

 

via GIPHY

 

 

|

Vélemény, hozzászólás?