Down-szindrómával kapcsolatos hírek, információk, tények

A regisztráció során megadott adatokat más felhasználók nem látják majd.
A jelszó legalább 6 karakter hosszú legyen. Erősebbé tehető nagy- és kisbetűk, számok és különleges karakterek !@#$%^&*() használatával.


Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a Down Egyesület − továbbiakban Üzemeltető − (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17, Adószám: 18801370-1-15, Cégjegyzékszám: Pk. 60.171/1998) kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák az általa üzemeltetett www.downbaba.hu portál felhasználói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a Down Egyesület milyen célokra, és miként használja fel a www.downbaba.hu látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

1. A www.downbaba.hu -n történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a regisztrációs form, továbbá űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél és egyéb anyagok megrendelése útján történik. A www.downbaba.hu -n található szolgáltatások igénybevétele előtt a regisztráció majd a regisztrált felhasználók bejelentkezése révén megtörténik a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások tartalmához történő hozzáférésnél a látogató személyes adatot szolgáltat.

2. A www.downbaba.hu bizonyos tartalmainak megtekintéséhez feltétel, hogy a látogató önnön személyének azonosítására szolgáló információkat rendelkezésre bocsátja ill. megadja, melynek során egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából a www.downbaba.hu s ezen keresztül a Down Egyesület a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon nyilvántartsa.

3. Jelen nyilatkozat kialakításakor a www.downbaba.hu -t üzemeltető Down Egyesület figyelembe vette különösen (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (iii.) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.

4. A www.downbaba.hu -t üzemeltető Down Egyesület a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

5. A Down Egyesület számára kiemelt fontosságú cél a www.downbaba.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Down Egyesület elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

6. A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a www.downbaba.hu szolgáltatásai minden területén, minden felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

7. A Down Egyesület a www.downbaba.hu látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetükre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásukra, a politikai véleményre vagy pártállásukra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésükre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságukra, illetve az egészségi állapotukra, a kóros szenvedélyükre, a szexuális életükre, valamint a büntetett előéletükre vonatkoznak.

8. A Down Egyesület birtokába kerülő, a www.downbaba.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a Down Egyesület felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

A regisztráció megerősítéséhez egy e-mailt fogunk küldeni.


← Down-szindrómával kapcsolatos hírek, információk, tények