A korai fejlesztés szabályozása

2013-08-22 | Down gyereket nevelek| Intézmények| Korai fejlesztés

Korai fejlesztésben az a gyerek részesülhet, aki számára ezt a szakértői bizottság javasolja. A bizottság a 18 hónaposnál fiatalabb gyerekek esetében neurológus, vagy más (rendeletben felsorolt) szakorvosok véleménye alapján is javasolhatja a korai fejlesztés megkezdését.  Ennél idősebb gyereknél a bizottság komplex vizsgálatot végez. Három éves kor fölötti gyerekek akkor vehetnek részt korai fejlesztésben, ha a szakértői bizottság véleménye szerint nem mehetnek óvodába.

 

 

A komplex gyógypedagógiai fejlesztés a gyerek igényeihez és képességeihez szabott játékos feladatokból áll.

A korai fejlesztést egyénileg vagy legfeljebb hat fős kiscsoportokban lehet végezni, 0-3 éves kor között legalább heti egy, legfeljebb heti négy órában, 3-5 éves kor között pedig legalább heti kettő, de legfeljebb heti öt órában. Hogy melyik gyerek pontosan mennyi fejlesztésre jogosult, azt szintén a bizottság állapítja meg. A fejlesztést végző szakember kérheti ennek módosítását, de ehhez a bizottság írásos engedélye szükséges. Előfordulhat, hogy nincs lehetőség arra, hogy a korai fejlesztést intézményben oldják meg. Ilyenkor a fejlesztő szakembereknek az otthonában kell ellátniuk a gyereket és a meghatározott óraszámot éves átlagban számítva kell biztosítaniuk.

 

A törvény szerint a gyerek állapota alapján kell eldönteni, hogy egyéni, csoportos vagy mindkétféle fejlesztésben részesüljön.

 

A fejlesztés konkrét tartalmát a bizottság javaslata alapján a fejlesztést végző szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász) állítják össze. Minden gyerek számára egyéni fejlesztési tervet készítenek, amely tartalmazza, hogy a gyerek milyen gyógypedagógiai, kommunikációs/nyelvi és mozgásfejlesztésben részesüljön, milyen segítséget kapjon a társas beilleszkedéshez vagy más, egyéni problémáihoz, és milyen tanácsokat adjanak a szülőknek. A tervet 2-12 hónapra készítik és szükség szerint módosíthatják. Az egyéni fejlesztési tervet a szülővel ismertetni kell.

 

A gyerekről a fejlesztést végző szakembernek egyéni fejlesztési naplót kell vezetnie, és a tanév végén értékelnie kell a gyerek fejlődését. Az értékelést el kell küldeni a szakértői bizottságnak, és egy példányt a szülőnek is át kell adni. A szakértői bizottság az értékelés vagy saját vizsgálata alapján módosíthatja a korai fejlesztéssel kapcsolatos javaslatait.

 

Magyarországon a korai fejlesztés szabályozását a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről tartalmazza.

 

forrás: [1]

Vélemény, hozzászólás?